Praktisk infopraktisk

 

Efter forældre info-mødet hhv. 15. og 20.juni udsendes via mail til interesserede forældre tilmeldingsblanket med alt praktisk information om datoer, beklædning/udstyr, forsikringer, telefon, regler og lektiehjælp. Blanketten skal returneres underskrevet til projektleder sammen med betaling af faktura senest d. 27.juni 2016.

Nærmere ang. tidspunkter og oppakning m.v. på kickoff og de enkelte moduler udsendes direkte på mail til forældre ca. 10-14 dage før afvikling.

Projekt kick off afvikles i weekenden d. 13-14.aug. Hvis der kan findes ekstra sponsorer, vil der fælles bustransport fra Sengeløse Skole om morgenen kl.. 07:30 mod Bøgeskoven, hvor de ogå afhenes næste morgen og køres til Beredskabsstyrelsen i Hedehusene - og sluttelig retur om eftermiddagen med hjemkost kl. 14:20. Alternativt er vi afhængige af, at forældre selv byder ind og stiller transport til rådighed.

Modul 1 med kanotur afvikles i efterårsferien uge 42 over 4 dage enten på Sjælland eller - hvis vi kan finde flere sponsorer - i Wärmland. I givet ffald skal vi med tog fra Høje Taastrup St.via Kbh H - Malmö - Göteborg - Åmal og derfra videre med lokal minibus til NKTC, Risviken i Årjäng i Sverige. Alternativt er vi ligesom på kickoff afhængige af, at forældre selv byder ind og står for transport.

Modul 2 afvikles i over 5 døgn i vinterferien uge 8, 2017 med afgang fra skolerne inkl. aften-madpakke og lille tur-rygsæk i bussen, der bringer os til Neukirchen i Østrig. resten pakkes i alm. kuffert. Husk at følge med på Facebook-gruppen. Også i år vil vi prøve at afholde en fælles hyggelig ski info-aften et par uger før afgang, hvor der også vises en lille film om alt det praktiske.

Modul 3 på Anholt varer 4 dage i Kr.Him.fartsferien, 2017. Her skal vi på en eller anden måde fragtes til Grenå Havn (buslinje 888 har omlagt køreplaner), hvor fra vi tager Anholt færgen. Ungerne skal huske madpakke på udturen pakket separat fra bagage (rygsæk). Ekspedition vil bl.a. byde på "havets frugter", badning i havet og ørkenvandring.

Forsikring: Det er vigtigt, at forældrene forud for kickoff og modulerne har tegnet og mailet gyldig udvidet aktiv rejseforsikring (inkl. alpin skiløb), som også dækker behandlinger i og transport hjem fra udlandet.

Krav om aktiv deltagelse i alle aktiviteter: Projektet er skruet sådan sammen, at alle deltagere forventes at deltage i samtlige aktiviteter - både lektietræningen og de forskellige øvelser, aktiviteter og udfordringer på modulerne / ekspeditionerne. Man skal kunne svømme min. 200 m. Når man tilmelder sig projektet, er det således "all the way", hver dag. 

Økonomi: Deltagerbetaling er for alle aktiviteter og en del af transportomkostningerne i år 2016-17 reduceret til kr. 5.687,50 inkl. moms, som skal betales ved bindende tilmelding til alle moduler og aktiviteter over et helt skoleår. Kommunens UTA-udvalg har givet tilsagn om at støtte projektet med 127.500 kr., da projektleder selv sidste år finansierede omkring 250.000 kr. + ca. 1.000 t. frivilligt arbejde, ligesom mange andre gode kræfter fortsat også bakker op.